Прескочи към главното съдържание

Като училище/учител, как мога да разбера дали даден курс или някое друго предложение отговаря на изискванията на Еразъм+? - База знание / Възможности по Еразъм+ / Erasmus+ funding opportunities and applications - School Education Gateway Support

Като училище/учител, как мога да разбера дали даден курс или някое друго предложение отговаря на изискванията на Еразъм+?

Списък с автори

Засега няма предварително приемане на курсове или други оферти. Ние очакваме от училищата да използват критичната си преценка при избора на курс или при планирането на други дейности. Обърнете внимание, че избирането на курс, възможност за мобилност или стратегическо партньорство от базата данни не гарантира получаването на субсидии по Еразъм+. Не е задължително курсът, възможностите за мобилност или стратегическите партньорства, които са включени в кандидатурата по Еразъм+, да фигурират в тази база данни.

Полезен Не беше полезно

30 от 34 души смятат тази страница за полезна